6-dielny Zlatý príbor – 2,70€
6-dielny medený príbor – 2,70€